Funkce
-%

Funkce

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (77)

Zdarma: 58 videí 13 hodin 9 minut 0 článků 1 interakce

Premium: 74 video příkladů
7 hodin 34 minut 77 testů

Zřejmě nejdůležitějším a nejčastěji zmiňovaným pojmem v matematice je funkce. V tomto kurzu si přiblížíme, co máme pod tímto slovem na mysli, jakým způsobem funkce pracují a jaké základní typy funkcí rozlišujeme. Jedná se o zásadní pojem, který je základem v mnoha budoucích kapitolách – vizte například diferenciální nebo integrální počet či přímo průběh funkce. Z toho důvodu je nutné funkce pochopit co nejdříve. Zmíníme samozřejmě vlastnosti (rostoucí, klesající, omezená, sudá, lichá, prostá, ...) a také základní typy funkcí, jako lineární, kvadratická, mocninná, exponenciální, nebo logaritmická. Goniometrické funkce naleznete v kategorii "Goniometrie a trigonometrie". Bez znalosti této kapitoly není vhodné studovat cyklometrické funkce.


Předpoklady z jiných témat

Úvod do funkcí

Další doplnění a výpočty

Vlastnosti funkcí

Operace s funkcemi

Lineární funkce

Kvadratická funkce

Lineární lomená funkce

Mocninná funkce

Odmocnina jako funkce

Exponenciální funkce

Logaritmická funkce

Cyklometrické funkce