Řešené příklady

Průsečíky s osami

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 3 min

Určete průsečíky s osami u funkcí:

\(g: y=\dfrac1{x^2}\\ f(x)=x+4\)


Průsečíky s osami

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 3 min

Určete průsečíky s osami u funkcí:

\(f(x)=\dfrac x{x+1}\\ y=2^x-2\)


Testy splněno na -%

Průsečíky

splněno - %

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 1 min

  • S osou x -%
  • S osou y -%


Počet průsečíků

splněno - %

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 2 min

  • Průsečík s osou x -%
  • Průsečík s osou y -%


Klíčová slova

Funkce | Průsečík | Graf

Podrobnosti o látce

Celkové hodnocení (32 hodnotící)

100%

Tvé hodnocení (nehodnoceno)

Pro hodnocení musíte být přihlášen(a)


Autor videa
avatar
Dominik Chládek


Obtížnost: SŠ


Popis videa

V tomto videu se budeme podrobněji věnovat průsečíků, s osami. Průsečíky rozdělujeme na průsečíky s osou x a průsečíky s osou y. Když si uvědomíme, že průsečíky s osou x leží na ose x, tak z toho můžeme říci, že mají y-ovou souřadnici rovnu nule, tedy y=0. Průsečíky jsou tedy tvaru [x;0] a to nám dává návod jak je počítat, stačí dosadit do předpisu funkce y=0 a najít z rovnice x.

Podobně průsečíky s osou y jsou na ose y, tady mají x-ovou souřadnici rovnu nule, jsou tedy tvaru [0;y]. Z toho plyne stačí dosadit do předpisu za x=0 a vypočítat y a máme průsečíky.

Všimněme si, že průsečíků s osou x můžeme mít funkce libovolně mnoho (klidně i nekonečně mnoho), ale průsečík s osou y je vždy jenom jeden, jelikož pokud by jich bylo více, tak by měla hodnota x=0 přiřazeno více hodnot y a tedy nejednalo by se o funkci.


Komentáře

avatar

Helena Šperňáková
24. 03. 2019 - 17:44

Dobrý den,  mám zadán příkad

Graf funkce, která je inverzní k funkci f  y=-2x+4. Mně průsečíky vyšly x=2 y=4.   Správný výsledek ukazuje graf s těmito průsečíky x=4  y=2.

Je v zadání důležité slovo inverzní? 

O pár minut později.  ....  Už vím. 😂 


upraveno: 24. 03. 2019 - 17:44


Dominik Chládek

Dominik Chládek
25. 03. 2019 - 00:21

Dobrý den,

tak už asi víte že je :D ale fígl je, že stačí spočítat průsečíky této a souřadnice přehodit, tím získáte průsečíky inverzní funkce, aniž by bylo potřeba hledat předpis této inverze :)

Dominik


Přihlásit se pro komentář