Řešené příklady

Čtení z grafu funkce

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 2 min

Pro následující funkci (vizte obrázek ve videu) určete:

1) \(D_f\)

2) \(H_f\)

3) \(f(0)\)\(f(1)\)\(f(-1)\)\(f(-3)\)\(f(4)\)


Změna grafu funkce

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 9 min

Mějme následující graf (vizte obrazek ve videu) funkce \(f(x)\). Určete:

\(f(x)-1\\|f(x)|\\f(x+1)-1\\f(|x|)\\-f(x)\)


Čtení funkce z grafu

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 4 min

Co z následujícího je grafem funkce (vizte obrázky ve videu)?


Všechny příklady (4)

Testy splněno na -%

Graf funkce

splněno - %

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 4 min

  • Osy -%
  • Osy -%
  • Průsečík -%
  • Průsečík -%
  • Graf -%
  • Graf -%


Klíčová slova

Funkce | Graf | Dvojice | Vstup | Výstup | Průsečík | Definiční obor | Obor hodnot

Podrobnosti o látce

Celkové hodnocení (29 hodnotící)

100%

Tvé hodnocení (nehodnoceno)

Pro hodnocení musíte být přihlášen(a)


Autor videa
avatar
Dominik Chládek


Obtížnost: SŠ


Popis videa

V tomto videu si povíme o grafu funkce. Jak už jsme si řekli, tak funkce je předpis, který každému x z definičního oboru přiřazuje právě jedno y z oboru hodnot. Tuto dvojici můžeme brát jako bod v rovině a díky tomu získáme právě graf funkce. Tyto body nanášíme do kartézské soustavy souřadnic, na vodorovnou osu x nanášíme vstupy (proměnnou x) a na svislou osu y nanášíme výstupy (proměnnou y).

Jakmile máme graf, tak můžeme hovořit o průsečících s osami, což jsou body grafu, které leží na ose x (průsečíky s osou x) a nebo na ose y (průsečík s osou y).


Komentáře

Dominik Chládek

Dominik Chládek
08. 04. 2017 - 23:44

Díky, moc Vám držím palce! :)


avatar

exlerovak
08. 04. 2017 - 20:19

Vážně skvělý videa. Díky nim se třeba na tu vejšku konečně dostanu :D :) Díky.


Přihlásit se pro komentář