Graf funkce: řešené příklady


Čtení z grafu funkce

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 2 min

Pro následující funkci (vizte obrázek ve videu) určete:

1) \(D_f\)

2) \(H_f\)

3) \(f(0)\)\(f(1)\)\(f(-1)\)\(f(-3)\)\(f(4)\)


Změna grafu funkce

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 9 min

Mějme následující graf (vizte obrazek ve videu) funkce \(f(x)\). Určete:

\(f(x)-1\\|f(x)|\\f(x+1)-1\\f(|x|)\\-f(x)\)


Čtení funkce z grafu

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 4 min

Co z následujícího je grafem funkce (vizte obrázky ve videu)?


Čtení Df a Hf z obrázku

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 5 min

Určete \(D_f\) a \(H_f\) u funkcí podle obrázku (vizte video).


Zpět na video