Řešené příklady

Umocnění výrazu

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 3 min

Vypočítejte:

a) \(\left(-\dfrac{5^4}{2^3}\right)^3\)

b) \(\left(-\dfrac{5^4}{2^3}\right)^4\)


Zjednodušení výrazu

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 9 min

Zjednodušte:

\(\dfrac{2 \cdot \left(3^4 \cdot 4^5\right)^{20}}{3^{100} \cdot \left(12^3 \cdot 6^5\right)^{7}}\)


Zjednodušení výrazu

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 4 min

Vypočítejte:

\(\left(-\dfrac{15^3}{4^2}\right)^3:\left(-\dfrac{5^4}{2^3\cdot 3^2}\right)^4\)


Všechny příklady (4)

Testy splněno na -%

Pravidla pro mocniny

splněno - %

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 4 min

  • Nultá mocnina -%
  • Záporná mocnina -%
  • Součin -%
  • Rozdíl -%
  • Mocniny -%


Úpravy mocnin

splněno - %

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 10 min

  • Součin -%
  • Součin -%
  • Mocnina -%
  • Umocnění -%
  • Mínus -%


Klíčová slova

Číselný obor | Celá čísla | Přirozená čísla | Racionální čísla | Mocnina | Pravidla

Podrobnosti o látce

Výpisky ke stažení

Celkové hodnocení (30 hodnotící)

100%

Tvé hodnocení (nehodnoceno)

Pro hodnocení musíte být přihlášen(a)


Autor videa
avatar
Dominik Chládek


Obtížnost: ZŠ


Popis videa

Nejdůležitější při práci s mocninami je dodržovat pravidla pro mocniny. Těchto pravidel je více, ale štěstí je, že většina z nich je naprosto přirozená a přišli bychom na ně sami.

Mezi ta, na která bychom nepřišli patří nultá mocnina. Ta plyne z pravidla o součinu mocnin, jak je odvozeno ve videu.