Řešené příklady

Platnost rovnosti

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 4 min

Ukažte, že platí rovnost \(m+n=m\cdot n\), kde:

\(m=\dfrac{7+\sqrt{21}}{2};n=\dfrac{7-\sqrt{21}}{2}\)


Testy splněno na -%

Odmocniny

splněno - %

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 4 min

  • Přesné definice -%
  • Výsledek -%
  • Příklad -%
  • Příklad -%


Klíčová slova

Číselný obor | Celá čísla | Přirozená čísla | Mocnina | Odmocnina

Podrobnosti o látce

Celkové hodnocení (29 hodnotící)

100%

Tvé hodnocení (nehodnoceno)

Pro hodnocení musíte být přihlášen(a)


Autor videa
avatar
Dominik Chládek


Obtížnost: ZŠ


Popis videa

Odmocninu můžeme vnímat jako opakem mocniny. Když bereme mocninu nějakého čísla, tak hledáme výsledek, který je součinem daného čísla samotného se sebou. V případě odmocniny naopak známe výsledek daného umocnění a hledáme číslo, které jsme museli umocnit, abychom výsledku dosáhli.

Odmocnina má výsledek jak pro nulu, tak i pro kladná čísla v každém případě. Ovšem pokud odmocňujeme záporné číslo, tak jde výsledek zjistit pouze pro liché odmocniny, ne pro ty sudé. Je to z toho důvodu, že lichá mocnina zachovává znaménka, ale sudá mocnina ne.

Pokud máme například \(\sqrt{-4}\) tak pro výsledek hledáme číslo, která na druhou dává \(-4\), ovšem to není možné, jelikož jakékoli číslo na druhou je vždy nezáporné.