Řešené příklady

Důkaz tvrzení

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 4 min

Dokažte, že iracionální čísla mají nekonečný desetinný rozvoj.


Hledání dvojic

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 4 min

Uveďte příklady iracionálních čísel \(a;b\) takových, že:

a) \(a+b \in \mathbb{Q}\) a zároveň \(a \cdot b \in \mathbb{Q}\) 

a) \(a+b \in \mathbb{Q}\) a zároveň \(a \cdot b \not \in \mathbb{Q}\) 

a) \(a+b \not\in \mathbb{Q}\) a zároveň \(a \cdot b \in \mathbb{Q}\) 

a) \(a+b\not \in \mathbb{Q}\) a zároveň \(a \cdot b \not \in \mathbb{Q}\) 


Testy splněno na -%

Iracionální čísla

splněno - %

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 3 min

  • Označení -%
  • Pojmy -%
  • Příklady čísel -%
  • Vyjádření -%


Klíčová slova

Číselný obor | Přirozená čísla | Celá čísla | Racionální čísla | Iracionální čísla | Odmocnina | Perioda | Desetinná čísla | Prvočíslo | | Eulerovo číslo

Podrobnosti o látce

Celkové hodnocení (17 hodnotící)

100%

Tvé hodnocení (nehodnoceno)

Pro hodnocení musíte být přihlášen(a)


Autor videa
avatar
Dominik Chládek


Obtížnost: ZŠ


Popis videa

Dalším číselným oborem jsou iracionální čísla. Iracionální čísla spolu s racionálními čísly dávají dohromady reálná čísla, ke kterým se dostaneme později. Iracionální čísla označujeme písmenem \(\mathbb{I}\).

Iracionální čísla jsou čísla, která se nedají vyjádřit zlomkem, tedy jedná se o čísla s desetinným rozvojem, který je neperiodický (neopakuje se). Mezi známá iracionální čísla patří \(\pi\), \(e\) (eulerovo číslo) a nebo odmocnina z prvočísel, tedy \(\sqrt p\).


Komentáře

avatar

Ondrej Svoboda
27. 11. 2023 - 14:15

Dobrý den,

prosím o vysvětlení, proč je π iracionální číslo,přestože jej lze vyjádřit pomocí zlomku (poměr obvodu a poloměru, tedy dvou celých čísel). Děkuji za odpověď.

S pozdravem

Ondřej Dominik Chládek

Dominik Chládek
28. 11. 2023 - 13:21

Dobrý den, zlomek je definován jako podíl celých čísel (nebo celého a přirozeného), ne jako jakýkoli zlomek :) to by pak každé číslo bylo racionální, jelikož ho můžete zapsat v jedninách :)


Přihlásit se pro komentář