Číselné obory a základní znalosti
-%

Číselné obory a základní znalosti

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (51)

Zdarma: 36 videí 4 hodin 47 minut 0 článků 0 interakce

Premium: 77 video příkladů
6 hodin 8 minut 51 testů

V této kapitole si pouze zopakujeme některá základní jednoduchá témata, která bychom měli mít v podvědomí po absolvování základní školy. V některých případech látku trochu rozšíříme, ale pouze na základní úrovni. Nepůjde o výuku těchto znalostí, ale spíš o obnovení zažitých pojmů, jejich rekapitulaci a využití. Hlavní myšlenkou tohoto tématu je vybudování základů, které budeme využívat v dalších náročnějších kapitolách, aniž bychom je museli v každém videu znovu opakovat. Půjde hlavně o prvočísla a prvočíselný rozklad, mocniny a odmocniny, slovní úlohy o pohybu, směsích a rychlosti a Pythagorově větě.


Předpoklady z jiných témat

Přirozená a celá čísla, dělitelnost a prvočísla

Prvočísla, dělitelé a násobky

Racionální čísla a zlomky

Mocniny a odmocniny

Iracionální a reálná čísla a číselná osa

Poměry, přímá a nepřímá úměrnost

Společná práce, pohyb a směsi

Doplňující učivo