Řešené příklady

Komutativita a asociativita

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 2 min

Určete, jestli je odčítání komutativní a asociativní.


Hledání dvojic

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 8 min

Nalezněte všechny dvojice celých čísel \(a;b\), pro která platí:

\(a^2-5=4b^2\)


Hledání dvojic

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 2 min

Nalezněte všechny dvojice celých čísel \(a;b\), pro která platí:

\(ab-2a-2b+4=0\)


Všechny příklady (5)

Testy splněno na -%

Základy pro celá čísla

splněno - %

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 5 min

  • Celá čísla -%
  • Opačné číslo -%
  • Uzavřenost operací -%
  • Označení -%
  • Neutrální operace -%


Podrobnosti o videu

100% (5)

Vaše hodnocení videa

Pro hodnocení musíte být přihlášen(a)


Autor videa: Dominik Chládek Obtížnost: ZŠ