Řešené příklady

Komutativita a asociativita

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 2 min

Určete, jestli je odčítání komutativní a asociativní.


Hledání dvojic

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 8 min

Nalezněte všechny dvojice celých čísel \(a\), \(b\), pro která platí:

\(a^2-5=4b^2\)


Hledání dvojic

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 2 min

Nalezněte všechny dvojice celých čísel \(a\), \(b\), pro která platí:

\(ab-2a-2b+4=0\)


Všechny příklady (5)

Testy splněno na -%

Základy pro celá čísla

splněno - %

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 5 min

  • Celá čísla -%
  • Opačné číslo -%
  • Uzavřenost operací -%
  • Označení -%
  • Neutrální operace -%


Klíčová slova

Celá čísla | Opačné číslo | Neutrální prvek | Uzavřenost

Podrobnosti o látce

Celkové hodnocení (9 hodnotící)

100%

Tvé hodnocení (nehodnoceno)

Pro hodnocení musíte být přihlášen(a)


Autor videa
avatar
Dominik Chládek


Obtížnost: ZŠ