Abstraktní algebra
-%

Abstraktní algebra

Zdarma: 7 úvodních videí 2 hodin 29 minut

Premium: 1 video příkladů
0 hodin 11 minut 7 testů

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (7)

V tomto tématu se zaměříme na abstraktní algebru. Půjde nám o zobecnění klasický číselných oborů a operací na nich. V úvodu si řekneme přesnou definici operace a poté si zavedeme koncept grupoidu. Pak grupoid pomocí dalších vlastností pro operaci rozšíříme na koncepty jako je monoid, pologrupa, grupa nebo Abelovská grupa. Hlavně koncept grupy bude velmi důležitý, budeme na něj navazovat, až budeme hovořit homomorfismu a izomofrfismu grup, součinu grup nebo faktorizaci grupy podle normální podgrupy. Vše zakončíme konceptem okruhu (tělesa), což je struktura se dvěmi operacemi.


Předpoklady z jiných témat

Operace, grupoid a grupa

Příklady zajímavých grup