Abstraktní algebra
-%

Abstraktní algebra

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (43)

Zdarma: 43 videí 12 hodin 54 minut 3 článků 0 interakce

Premium: 31 video příkladů
3 hodin 52 minut 43 testů

V tomto tématu se zaměříme na abstraktní algebru. Půjde nám o zobecnění klasický číselných oborů a operací na nich. V úvodu si řekneme přesnou definici operace a poté si zavedeme koncept grupoidu. Pak grupoid pomocí dalších vlastností pro operaci rozšíříme na koncepty jako je monoid, pologrupa, grupa nebo Abelovská grupa. Poté rozvedeme tuto úvahu na konkrétní příklady a zmíníme si tvorbu nových příkladů díky součinu grupoidů, součinu grup a konceptu podgrupoidu a podgrupy. V pozdější fázi bude stěžejní hlavně koncept grupy, budeme na něj navazovat, až budeme hovořit homomorfismu a izomorfismu grupoidů a grup, nebo faktorizaci grupy podle normální podgrupy. Vše zakončíme konceptem okruhu (tělesa), což je struktura se dvěmi operacemi.


Předpoklady z jiných témat

Operace, grupoid a grupa

Příklady zajímavých grup

Permutace a symetrie

Součin, pogrupoid a podgrupa

Izomorfismus grupoidů a grup

Řád prvku a cyklická grupa

Automorfismus a Cayleyho věta

Kongruence a Lagrangeova věta

Faktorová grupa

Struktury se dvěma operacemi

Příklady polookruhů, okruhů a těles

Doplnění o okruzích