Celá čísla: řešené příklady


Komutativita a asociativita

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 2 min

Určete, jestli je odčítání komutativní a asociativní.


Hledání dvojic

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 8 min

Nalezněte všechny dvojice celých čísel \(a\), \(b\), pro která platí:

\(a^2-5=4b^2\)


Hledání dvojic

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 2 min

Nalezněte všechny dvojice celých čísel \(a\), \(b\), pro která platí:

\(ab-2a-2b+4=0\)


Změna znaménka

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 4 min

V následujícím výrazu jsem změnil znaménko u jednoho z čísel a dostal jsem výsledek 246. U jakého čísla to bylo?

\(24-128+32-50+112\)


Důkaz tvrzení

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 4 min

Ukažte, že pokud k součinu dvou po sobě jdoucích celých čísel přičtu větší z nich, tak dostanu druhou mocninu onoho většího čísla.


Zpět na video