Úlohy o společné práci


Řešené příklady

Zatím nejsou řešené příklady ...

Testy splněno na -%

Společná práce

splněno - %

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 3 min

  • Hodina -%
  • Společná práce -%


Klíčová slova

Společná práce | Trojčlenka | Nepřímá úměrnost | Zlomek

Podrobnosti o látce

Celkové hodnocení (15 hodnotící)

99%

Tvé hodnocení (nehodnoceno)

Pro hodnocení musíte být přihlášen(a)


Autor videa
avatar
Dominik Chládek


Obtížnost: ZŠ


Popis videa

Úlohy o společné práci jsou úlohy, kdy se snažíme vypočítat dobu, kterou zabere výkon nějaké činnosti více osobám nebo například strojům. Předpokladem je, že vím, jak dlouho trvá výkon jednotlivým účastníkům samostatně a z této znalosti počítáme dobu společné práce.

Základem je si uvědomit význam převrácené hodnoty. Pokud například pracovník vykoná práci sám celou za \(8\) hodin, tak za jednu hodinu zvládne \(\frac18\) celé práce. To nám umožní vyjádřit výkon jednotlivých účastníků za stejnou časovou jednotku a tím pádem je můžeme navzájem sčítat a počítat všechny dohromady.