Řešené příklady

Zatím nejsou řešené příklady ...

Testy splněno na -%

Trojúhelníky

splněno - %

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 6 min

  • Ostroúhlý -%
  • Tupoúhlý -%
  • Pravoúhlý -%
  • Rovnostranný -%
  • Těžiště -%
  • Součet -%
  • Vepsaná kružnice -%
  • Opsaná kružnice -%


Klíčová slova

Trojúhelník | Pravý úhel | Pravoúhlý trojúhelník | Kružnice vepsaná | Kružnice opsaná | Úhel | Těžiště | Těžnice | Poloměr kružnice vepsané | Poloměr kružnice opsané

Podrobnosti o látce

Celkové hodnocení (15 hodnotící)

100%

Tvé hodnocení (nehodnoceno)

Pro hodnocení musíte být přihlášen(a)


Autor videa
avatar
Dominik Chládek


Obtížnost: ZŠ


Popis videa

Základní poznatek pro trojúhelníky je, že součet všech vnitřních úhlů trojúhelníku je \(180^\circ\), tedy platí:

\(\alpha+\beta+\gamma = 180^\circ\)

Základní rozdělení trojúhelníků je podle velikosti stran na:

a podle velikosti úhlů na:

Velkou roli pro nás v budoucnu bude hrát pravoúhlý trojúhelník, kterému se budeme věnovat hodně při goniometrických funkcích. Budeme pracovat s pojmy jako přepona, protilehlá odvěsna a přilehlá odvěsna.

Pro trojúhelníky jsou důležité ještě pojmy jako kružnice opsaná, kružnice vepsaná a těžnice s těžištěm.

Střed kružnice vepsané nalezneme v průsečíku všech os vnitřních úhlů trojúhelníku a je to kružnice, která je uvnitř trojúhelníku a dotýká se všech tří stran.

Střed kružnice opsané nalezneme v průsečíku všech os stran a a je to kružnice, která prochází všemi třemi vrcholy trojúhelníku.

Těžnice jsou úsečky, které spojují vrcholy trojúhelníku se středy protějších stran. Všechny těžnice se protínají v jednom bodě, který nazýváme těžiště. Tento bod také rozděluje všechny těžnice v poměru 2:1.