Pythagorova věta v prostoru


Řešené příklady

Povrch a objem

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 6 min

Tělesová úhlopříčka krychle je \(6\sqrt3\). Spočítejte délku strany krychle, její povrch a objem.


Obsah a obvod

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 6 min

Kvádr ABCDEFGH má rozměry \(|AB|=8\)\(|BC|=9\)\(|AE|=12\). Spočítejte obsah a obvod trojúhelníku ABG.


Testy splněno na -%

Úhlopříčky

splněno - %

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 8 min

  • Čtverec -%
  • Krychle -%


Kvádr a úhlopříčky

splněno - %

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 5 min

  • Rozměry -%


Klíčová slova

Pythagorova věta | Pravoúhlý trojúhelník | Trojúhelník | Kvádr | Úhlopříčka | Přepona | Odvěsna

Podrobnosti o látce

Celkové hodnocení (14 hodnotící)

100%

Tvé hodnocení (nehodnoceno)

Pro hodnocení musíte být přihlášen(a)


Autor videa
avatar
Dominik Chládek


Obtížnost: SŠ


Popis videa

Pythagorovu větu můžeme využít v každém pravoúhlém trojúhelníku. Jak příklad z úvodního videa ukazuje, tak tento pravoúhlý trojúhelník můžeme najít i v prostoru, například v nějakém tělese, jako je kvádr nebo krychle.

Můžete ji využít například k výpočtu tělesové úhlopříčky v kvádru nebo v krychli.