Krychle - objem, povrch a úhlopříčka


Řešené příklady

Čtyřnásobný objem krychle

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 1 min

Mějme krychli o délce strany \(a\). Určete délku hrany \(b\) krychle, která má oproti původní krychli čtyřnásobný objem.


Čtyřnásobný povrch krychle

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 2 min

Mějme krychli o délce strany \(a\). Určete délku hrany \(b\) krychle, která má oproti původní krychli čtyřnásobný povrch.


Zvětšení strany krychle

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 5 min

Zvětšíme-li délku hrany krychle \(a\) o \(5cm\), tak se její objem zvětší o \(335cm^3\). Určete délky hran původní i nové krychle a určete povrch těchto krychlí.


Testy splněno na -%

Vzorce pro krychli

splněno - %

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 3 min

  • Objem krychle -%
  • Povrch krychle -%
  • Úhlopříčka krychle -%


Klíčová slova

Těleso | Hranol | Kolmý hranol | Krychle | Objem | Povrch | Obsah | Čtverec | Objem krychle | Povrch krychle | Úhlopříčka | Úhlopříčka krychle | Úhlopříčka čtverce

Podrobnosti o látce

Výpisky ke stažení

Celkové hodnocení (8 hodnotící)

100%

Tvé hodnocení (nehodnoceno)

Pro hodnocení musíte být přihlášen(a)


Autor videa
avatar
Dominik Chládek


Obtížnost: SŠ


Popis videa

Prvním nejzákladnější tělesem, které si zmíníme, je krychle. Krychle je těleso, které se skládá z šesti stejných stěn, tedy z šesti čtverců. Nejlepší způsob, jak si krychli představit, je na hrací kostce.

Pro tělesa počítáme zejména objem a povrch. Co se týče objemu, tak ten vypočítáme tak, že vynásobíme obsah podstavy výškou. V případě krychle o délce hrany \(a\) je podstavou čtverec a výškou je strana \(a\), tedy objem krychle vypočítáme jako:

\(V=S_p \cdot v = a^2\cdot a = a^3\)

Co se týče povrchu, tak ten většinou počítáme tak, že sečteme obsahy dvou podstav a pláště. V praxi je ale u krychle jednodušší uvědomit si, že krychle se na povrchu skládá z šesti stejných čtverců o obsahu \(a^2\), tedy povrch krychle o délce strany \(a\) vypočítáme podle vzorce:

\(S=2S_p+S_{pl} =2a^2+4a^2=6 a^2\)

Posledním zajímavým výpočtem, který si pro krychli uvedeme, je výpočet úhlopříčky. Při výpočtu úhlopříčky využíváme úhlopříčku podstavy (čtverce) a Pythagorovy věty. Úhlopříčka krychle se tedy vypočítá přes vzoreček:

\(u=a\sqrt3\)