Čtverec - obsah, obvod a další


Řešené příklady

Čtverec a jeho úhlopříčka

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 2 min

Určete obvod a obsah čtverce, jehož úhlopříčka je dlouhá \(16cm\), tedy platí \(u=16cm\).


Testy splněno na -%

Rozebrání čtverce a vzorečků

splněno - %

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 4 min

  • Obvod čtverce -%
  • Obsah čtverce -%
  • Úhlopříčka čtverce -%
  • Poloměr kružnice opsané čtverci -%
  • Poloměr kružnice vepsané čtverci -%


Klíčová slova

Rovinný útvar | Čtverec | Obvod | Obsah | Obvod čtverce | Obsah čtverce | Úhlopříčka čtverce | Úhlopříčka | Kružnice vepsaná | Kružnice opsaná | Poloměr | Poloměr kružnice vepsané | Poloměr kružnice opsané

Podrobnosti o látce

Výpisky ke stažení

Celkové hodnocení (9 hodnotící)

100%

Tvé hodnocení (nehodnoceno)

Pro hodnocení musíte být přihlášen(a)


Autor videa
avatar
Dominik Chládek


Obtížnost: SŠ


Popis videa

Nejzákladnějším rovinným útvarem je čtverec. Jedná se o rovinný útvar, který se skládá ze čtyř stran, které jsou všechny stejně dlouhé a navzájem kolmé. Podmínka kolmosti je důležitá, pokud bychom ji neměli, tak se jedná o kosočtverec.

Mezi základní vzorečky, které pro čtverec o délce strany \(a\) máme, patří obvod čtverce:

\(o=4a\)

obsah čtverce:

\(S=a\cdot a = a^2\)

úhlopříčka čtverce:

\(u=a\sqrt2\)

poloměr kružnice vepsané čtverci:

\(\rho = \dfrac a2\)

poloměr kružnice opsané čtverci:

\(r=\dfrac u2=\dfrac{a\sqrt2}{2}\)

Všechny tyto vzorce jsme si odvodili ve videu.