Rovinné útvary a tělesa
-%

Rovinné útvary a tělesa

Zdarma: 8 úvodních videí 1 hodin 16 minut 0 článků

Premium: 3 video příkladů
0 hodin 14 minut 6 testů

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (6)

V tomto tématu si probereme rovinné útvary a tělesa. Rovinný útvar je dvojrozměrný útvar, u kterého počítame zejména obvod a obsah. Mezi nejznámější rovinné obrazce patří čtverec, obdélník, trojúhelník, rovnoběžník (kosodélník a kosočtverec), pravidelný n-úhelník nebo kruh. Těleso je trojrozměrný útvar, u kterého počítáme zejména povrch a objem. Mezi nejznámější tělesa, které si zmíníme, patří krychle, kvádr, válec, koule, kužel nebo jehlan. Rovinné útvary jsou součástí tématu planimetrie a tělesa jsou součástí tématu stereometrie.


Předpoklady z jiných témat

Úvod

Základní rovinné útvary

Mnohoúhelník a kruh

Tělesa