Rovinné útvary a tělesa
-%

Rovinné útvary a tělesa

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (20)

Zdarma: 20 videí 3 hodin 27 minut 0 článků 1 interakce

Premium: 25 video příkladů
2 hodin 29 minut 20 testů

V tomto tématu si probereme rovinné útvary a tělesa. Rovinný útvar je dvojrozměrný útvar, u kterého počítame zejména obvod a obsah. Mezi nejznámější rovinné obrazce patří čtverec, obdélník, trojúhelník, rovnoběžník (kosodélník a kosočtverec), pravidelný n-úhelník nebo kruh. Těleso je trojrozměrný útvar, u kterého počítáme zejména povrch a objem. Mezi nejznámější tělesa, které si zmíníme, patří krychle, kvádr, válec, koule, rotační kužel, jehlan, kulová vrstva, kulová úseč, kulová výseč, kulový pás nebo vrchlík. Rovinné útvary jsou součástí tématu planimetrie a tělesa jsou součástí tématu stereometrie.


Předpoklady z jiných témat

Úvod

Základní rovinné útvary

Mnohoúhelník a kruh

Základní tělesa

Jehlan a Kužel

Koule a její části