Rovnoběžník - kosodélník a kosočtverec


Řešené příklady

Kosočtverec a kružnice vepsaná

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 4 min

Vypočítejte obsah kosočtverce, jestliže víte, že délka strany je \(a=5cm\) a poloměr kružnice vepsané je \(\rho=1,4cm\)-


Obsah kosočtverce a úhel

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 2 min

Určete obsah kosočtverce o straně \(5cm\), jestliže víte, že vnitřní úhly v kosočtverci jsou \(60^\circ\) a \(120^\circ\).


Obvod kosodélníku z výšek

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 2 min

Obsah kosodélníku je \(24cm^2\). Výška na stranu \(a\) je \(4cm\) a výška na stranu \(b\) je \(3cm\). Určete jeho obvod.


Testy splněno na -%

Rovnoběžník, kosodélník a kosočtverec

splněno - %

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 5 min

  • Rovnoběžník jako rovinný útvar -%
  • Obvod kosodélníku -%
  • Obsah kosodélníku -%
  • Obvod kosočtverce -%
  • Obsah kosočtverce -%


Klíčová slova

Rovinný útvar | Rovnoběžník | Kosodélník | Kosočtverec | Obsah | Obvod | Obsah kosodélníku | Obvod kosodélníku | Obsah kosočtverce | Obvod kosočtverce | Výška | Rovnoběžnost

Podrobnosti o látce

Výpisky ke stažení

Celkové hodnocení (10 hodnotící)

100%

Tvé hodnocení (nehodnoceno)

Pro hodnocení musíte být přihlášen(a)


Autor videa
avatar
Dominik Chládek


Obtížnost: SŠ


Popis videa

Nyní si zaměříme na rovnoběžník. Rovnoběžníkem je každý čtyřúhelník, který má protější strany rovnoběžné. Už jsme si probrali dva speciální případy a to čtverec a obdélník. Nyní si probereme zbylé dva případy a těmi jsou kosodélník a kosočtverec.

Kosodélník je zkosený obdélník. Pokud chceme vypočítat obvod, tak je vzorec stejný jako pro obdélník, tedy obvod rovnoběžníku (obvod kosodélníku) o stranách \(a\) a \(b\) je:

\(o=2a+2b=2(a+b)\)

ovšem výpočet obsahu se liší. Obsah vypočítáme tak, že vynásobíme stranu s výškou k této straně. Častou chybou studentů bývá, že vynásobí strany navzájem, ale pro obsah potřebujeme vždy kolmé strany, to je důležitou podmínkou. Tedy vzorec pro obsah rovnoběžníku (obsah kosodélníku) je:

\(S=a\cdot v_a=b \cdot v_b\)

Kosočtverec je zkosený čtverec a stejně jako u kosodélníku, výpočet obvodu čtverce a kosočtverce se nemění. Tedy vzorec pro obvod kosočtverce se stranou \(a\) je:

\(o=4a\)

Obsah kosočtverce vypočítáme tak, že vynásobíme stranu s výškou k této straně, tedy:

\(S=a\cdot v\)

a podobně jako u kosodélníku, nesmíme se nechat zmást násobit strany, pak bychom obsah neobdrželi, jelikož na sebe strany nejsou kolmé a tedy nejsou navzájem sami sobě výškami.