Kolmý hranol - objem a obsah


Řešené příklady

Výkop jako hranol

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 5 min

Kolik \(m^3\) zeminy je potřeba vykopat na vodní příkop, který je \(10m\) dlouhý, \(80cm\) hluboký a jeho průřezem je rovnoramenný lichoběžník o základnách \(160cm\) a \(100cm\).


Hranol podstavou trojúhelníku

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 7 min

Vypočítejte objem a povrch kolmého hranolu o výšce \(40cm\) s podstavou rovnoramenného trojúhelníku, který má délku základny \(10cm\) a ramena svírají úhel \(80^\circ\).


Testy splněno na -%

Vzorce pro kolmý hranol

splněno - %

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 4 min

  • Objem kolmého hranolu -%
  • Povrch kolmého hranolu -%
  • Kolmý hranol a podstava -%


Klíčová slova

Těleso | Hranol | Kolmý hrano | Objem | Povrch | Obsah | Obdélník | Mnohoúhelník | Obsah podstavy | Obsah pláště | Výška | Pravidelný n-úhelník

Podrobnosti o látce

Celkové hodnocení (8 hodnotící)

100%

Tvé hodnocení (nehodnoceno)

Pro hodnocení musíte být přihlášen(a)


Autor videa
avatar
Dominik Chládek


Obtížnost: SŠ


Popis videa

Předchozí úvahy si můžeme zobecnit. Hranol je těleso, které je se skládá ze dvou stejných rovnoběžných podstav, které jsou spojeny stěnami. Hranoly rozdělujeme na kolmé a kosé. Kolmý hranol je hranol, které má stěny kolmé na podstavu a kosý hranol má stěny, které nesvírají pravý úhel s podstavami.

My se soustředíme hlavně na kolmý hranol. Výhoda přemýšlení o kolmém hranolu je ta, že si vzorce pro objem a povrch můžeme lehce zobecnit. Pokud chceme vypočítat objem kolmého hranolu, tak jednoduše vynásobíme obsah podstavy výškou, tedy platí:

\(V=S_p \cdot v\)

a nesejde na tom, jestli je podstavou čtverec, obdélník, trojúhelník nebo jiný n-úhelník, ať už je pravidelný nebo nepravidelný. Pro objem vždy stačí v daném případě určit pouze obsah podstavy a vynásobit ji výškou.

Podobně jako objem si můžeme zobecnit i povrch. Povrch kolmého hranolu vypočítáme jako obsah dvou stejný podstav a pláště, tedy:

\(S=2S_p + S_{pl}\)

výhodou této úvahy je, že si plášť rozdělíme na výpočet obsahů několika obdélníků.