Řešené příklady

Setiny z miliónů

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 1 min

Vypočítejte, kolik korun jsou 3 setiny procenta z 5 miliónů korun.


Zúžení drátu

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 9 min

Každým protažením bruskou se drát zúží o 3%. Po kolika protaženích se drát zúží alespoň na polovinu?


Změna stran čtverce

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 7 min

O kolik procent se změní obsah čtverce, pokud jeho stranu zmenšíme o 10%? O kolik se změní pokud stranu zvětšíme o 10%?


Testy splněno na -%

Procento a promile

splněno - %

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 4 min

  • Procento -%
  • Promile -%
  • Část celku -%
  • Celek -%


Klíčová slova

Číselný obor | Procento | Promile | Zlomek | Trojčlenka

Podrobnosti o látce

Celkové hodnocení (15 hodnotící)

100%

Tvé hodnocení (nehodnoceno)

Pro hodnocení musíte být přihlášen(a)


Autor videa
avatar
Dominik Chládek


Obtížnost: ZŠ


Popis videa

Procenta jsou neoddělitelnou součástí jak matematiky, tak i našeho světa. V procentech se vyjadřují úroky, úspěšnost, slevy, zisky, prostě všechno. Jedno procento je rovno jedné setině, tedy platí:

\(1\%=\dfrac1{100}=0,01\)

Promile fungují podobně jako procenta, ovšem s tím rozdílem, že jedno promile je rovno jedné tisícině, tedy platí:

\(1‰=\dfrac1{1000}=0,001\)

a typicky se využívají například u alkoholu. Určitě známe například měřiče alkoholu třeba pro řidiče, kdy nějaký řidič nadýchal například dvě promile a podobně.

U procent typicky chceme vypočítat nějakou nějakou procentuální část celku. Pokud chceme určit například \(25\%\) z \(14\;000\) Kč, tak jednoduše vypočítáme součin takto:

\(25\%\cdot 14\;000=\dfrac{25}{100}\cdot 14\;000\) \(=0,25\cdot 14\;000=3500\)

a to je výsledek.