Pravidla pro mocniny: řešené příklady


Umocnění výrazu

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 3 min

Vypočítejte:

a) \(\left(-\dfrac{5^4}{2^3}\right)^3\)

b) \(\left(-\dfrac{5^4}{2^3}\right)^4\)


Zjednodušení výrazu

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 9 min

Zjednodušte:

\(\dfrac{2 \cdot \left(3^4 \cdot 4^5\right)^{20}}{3^{100} \cdot \left(12^3 \cdot 6^5\right)^{7}}\)


Zjednodušení výrazu

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 4 min

Vypočítejte:

\(\left(-\dfrac{15^3}{4^2}\right)^3:\left(-\dfrac{5^4}{2^3\cdot 3^2}\right)^4\)


Zjednodušení výrazu

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 4 min

Vypočítejte:

\(\dfrac{21a^5b^{-2}cd^3}{105a^5b^{-4}c^2d^2}\)


Zpět na video