Interaktivní prvek: Posouvání grafu přímkyPopis interaktivního prvku

Tento interaktivní prvek demonstruje to, jak v obecném předpisu lineární funkce:

\(y=ax+b\)

ovlivňují hodnoty \(a\) a \(b\) graf funkce. Pomocí posuvných sliderů si můžete navolit hodnoty, které vás zajímají a uvidíte, co se děje s grafem. 

První slider ovládá hodnotu \(a\), tedy směrnici dané lineární funkce. Druhý slider ovládá hodnotu \(b\), tedy poziční hodnotu lineární funkce.

Všimněte si zejména následujících zajímavých případů:

  • Pokud nastavíte hodnotu \(a=0\), tak se jedná o funkci konstantní, tedy přímku rovnoběžnou s osou \(x\) a pomocí hodnoty \(b\) můžete měnit její výšku (polohu ve směru osy \(y\)).
  • Pokud nastavíte hodnotu \(a>0\), tedy kladnout, tak je daná lineární funkce (přímka) rostoucí a znovu můžete lehce pomocí hodnoty \(b\) měnit její výšku. 
  • Pokud nastavíte hodnotu \(a<0\), tedy zápornou, tak je daná lineární funkce (přímka) klesající a jako v předchozích případech, hodnota \(b\) mění výšku této přímky.

Podrobnosti o látce

Celkové hodnocení (32 hodnotící)

100%

Tvé hodnocení (nehodnoceno)

Pro hodnocení musíte být přihlášen(a)


Autor videa
avatar
Dominik Chládek


Obtížnost: SŠ