Diferenciální počet funkcí více proměnných
-%

Diferenciální počet funkcí více proměnných

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (37)

Zdarma: 34 videí 8 hodin 40 minut 0 článků 0 interakce

Premium: 54 video příkladů
6 hodin 49 minut 37 testů

V tomto kurzu navážeme na diferenciální počet (derivaci) reálné funkce jedné reálné proměnné a budeme hovořit o (parciální) derivaci reálných funkcí více reálných proměnný. Nejprve si přesně popíšeme, co je to vlastně funkce více proměnných a jak na její definiční obor a graf. Poté budeme hovořit o limitách těchto funkcí, parciálních derivacích, či výpočtu lokálních i globálních extrémů, které nám znovu pomohou porozumět průběhu těchto funkcí. Zmíníme také totální diferenciál, gradient a Taylorův polynom, což jsou pojmy, které nám pomáhají s aproximací funkcí více proměnných. Půjde v podstatě o rozšíření pojmů z funkce jedné proměnné na funkci více proměnných.


Předpoklady z jiných témat

Úvod do funkcí více proměnných

Limita a spojitost

Výpočet limit

Derivace funkce dvou proměnných

Diferenciál a jeho využití

Extrémy funkce

Implicitní vyjádření funkce

Funkce tří a více proměnných