Diferenciální počet (derivace)
-%

Diferenciální počet (derivace)

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (35)

Zdarma: 25 videí 6 hodin 12 minut 1 článků 0 interakce

Premium: 132 video příkladů
11 hodin 46 minut 35 testů

S derivací, i když si to možná neuvědomujeme, se setkáváme každý den. I tak jednoduchý pojem, jakým je třeba rychlost, je ve skutečnosti derivací funkce. Derivace nám umožňuje říci, jak moc se mění hodnoty funkce v závislosti od změny vstupních hodnot. Na začátku této sekce se podíváme na motivaci, která nás vede k tomuto pojmu, a pak si přesně řekneme definici derivace funkce. Poté se naučíme počítat derivaci různých funkcí. Vše zakončíme L´Hospitalovým pravidlem, které nám usnadní výpočet některých limit právě pomocí derivace, a slovními úlohami. Sekci na maximální a minimální úlohy je nutné studovat po tématu "Průběh funkce".


Předpoklady z jiných témat

Motivační úvod do derivace funkce

Konkrétní výpočty derivace funkce

Součin, součet, podíl a složená funkce

Doplňující informace

Složitější výpočty derivace funkce

Využití derivace - tečny a normály

L'Hospitalovo ptavidlo a složitější limity

Lagrangeova věta