Limita a spojitost funkce
-%

Limita a spojitost funkce

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (35)

Zdarma: 24 videí 4 hodin 40 minut 0 článků 0 interakce

Premium: 68 video příkladů
5 hodin 37 minut 35 testů

Limita funkce je klíčovým pojmem matematické analýzy. Je v jistém smyslu zobecněním pojmu funkční hodnoty. Umožňuje nám říci, k jaké hodnotě se funkce blíží i v bodech, kde přímo není definovaná. V této sekci začneme motivací k zavedení pojmu limity. Pak si projdeme typy limit a jejich vlastnosti. Tyto teoretické poznatky poté aplikujeme na konkrétní výpočty. Nakonec pomocí limit definujeme třídu funkcí, se kterou se "dobře" pracuje - spojité funkce. Silný nástroj na výpočet limit - L'Hospitalovo pravidlo - naleznete v sekci "Diferenciální počet (derivace)" . Další příklady jsou také v tématu "Posloupnosti a nekonečné řady".


Předpoklady z jiných témat

Úvod do limity funkce

Limita funkce teoreticky

Konkrétní výpočty limit

Složitější výpočty limit

Spojitost funkce