Lineární algebra
-%

Lineární algebra

Zdarma: 44 úvodních videí 12 hodin 4 minut

Premium: 2 video příkladů
0 hodin 20 minut 44 testů

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (44)

V lineární algebře si probereme vektorové prostory a vše kolem nich. Začneme definicí těla a vektorového prostoru, poté prací s podprostory a vektory. Pak následuje báze, dimenze, lineární zobrazení a matice přechodu s vlastními čísly a vlastními vektory.


Předpoklady z jiných témat

Úvod a tělesa

Vektorové prostory

Vektorové podprostory

Lineární kombinace vektorů

Báze a souřadnice

Zobrazení prostorů

Doplnění o zobrazení

Matice přechodu

Vlastní čísla a vlastní vektory