Nekonečné a mocninné řady
-%

Nekonečné a mocninné řady

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (32)

Zdarma: 32 videí 5 hodin 43 minut 0 článků 0 interakce

Premium: 55 video příkladů
4 hodin 53 minut 32 testů

V tomto kurzu si probereme nekonečné řady, tedy v podstatě posloupnosti, jejichž členy dohromady sčítáme. Na začátku si ukážeme jak součet takové řady přesně definovat a vypočítat. Ovšem brzy zjistíme, že zjistit tento součet není obecně vůbec snadná záležitost, proto se spíše zameříme na otázku, jestli součet exituje nebo ne (řada konverguje nebo diverguje), než abychom ho skutečně hledali. To nás přivede na kritéria konvergence pro řady s nezápornámi členy a oscilující řady. Poté přejdeme k mocninným řadám (pozdějí řadám funkcí), určíme si jejich obory konvergence a to jak je využít v některých zajímavějších úlohách.


Předpoklady z jiných témat

Úvod, součet a konvergence

Řady s nezápornými členy a kritéria konvergence

Absolutní konvergence

Mocninné řady

Využití mocninných řad

Nekonečné řady funkcí