Goniometrie a trigonometrie
-%

Goniometrie a trigonometrie

Zdarma: 26 úvodních videí 4 hodin 49 minut

Premium: 5 video příkladů
0 hodin 23 minut 27 testů

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (27)

Stále se opakující a velmi užitečné - to jsou goniometrické funkce sinus, kosinus (cosinus), tangens a kotangens (cotangens). Množství aplikací mají právě ve fyzice a často se vyskytnou i tam, kde je nečekáme. V této sekci se nejdříve podíváme na motivaci, po které se dostaneme k zavedení goniometrických funkcí. Načrtneme jejich grafy, následně budeme pokračovat důležitými vzorci a vlastnostmi, které pak budeme využívat u goniometrických rovnic a výrazů. Nakonec si přiblížíme Sinovou a Kosinovou větu, díky kterým přejdeme z pravoúhlých trojúhelníků na obecné. Toto téma je velmi důležité, jelikož nám jednak popisují společné rysy podobných trojúhelníků a jednak také pomáhají s popisem kupříkladu komplexních čísel (jejich goniometrický tvar).


Předpoklady z jiných témat

Goniometrické funkce a stupňová a oblouková míra

Sinus a kosinus jako funkce

Tangens a kotangens jako funkce

Vzorce pro goniometrické funkce

Goniometrické výrazy a rovnice

Trigonometrie