Analytická geometrie
-%

Analytická geometrie

Zdarma: 62 úvodních videí 10 hodin 55 minut

Premium: 27 video příkladů
2 hodin 28 minut 64 testů

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (64)

V tomto tématu přejde k vložení geometrických objektů do soustavy souřadnic a budeme tak moci jednotlivé objekty lépe specifikovat. Každý bod (vektor, přímka, rovina,...) bude mít souřadnice, díky čemuž bude přesně specifikován. Poté se v závěru pustíme i do kuželoseček.


Předpoklady z jiných témat

Úvod a základní výpočty

Vektory a operace s nimi

Další pojmy s vektory

Objekty v rovině

Další zajímavé úlohy v rovině

Objekty v prostoru

Vzájemné polohy v prostoru

Další zajímavé úlohy v prostoru

Kružnice a přímka

Elipsa a přímka

Parabola a přímka

Hyperbola a přímka

Kulová plocha