Analytická geometrie
-%

Analytická geometrie

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (65)

Zdarma: 62 videí 10 hodin 55 minut 0 článků 0 interakce

Premium: 70 video příkladů
6 hodin 35 minut 65 testů

V tomto tématu přejdeme k vložení geometrických objektů do soustavy souřadnic a budeme tak moci jednotlivé objekty lépe specifikovat. Každý bod (vektor, přímka, rovina,...) bude mít souřadnice, díky čemuž bude přesně specifikován. To nám pomůže v rovině popsat přímky, úsečky, polepřímky, poloroviny nebo například úhly. Přímky v rovině popíšeme parametricky (pomocí bodu a měrového vektoru) a obecně (pomocí bodu a normálového - kolmého - vektoru). Poté přejdeme do prostoru, kde se k tomu všemu přidají roviny, které popíšeme také obecně a parametricky. Vše zakončíme studiem kuželoseček v rovině, mezi které patří kružnice, elipsa, parabola a hyperbola a kulovou plochou v prostoru.


Předpoklady z jiných témat

Úvod a základní výpočty

Vektory a operace s nimi

Další pojmy s vektory

Objekty v rovině

Další zajímavé úlohy v rovině

Objekty v prostoru

Vzájemné polohy v prostoru

Další zajímavé úlohy v prostoru

Kružnice a přímka

Elipsa a přímka

Parabola a přímka

Hyperbola a přímka

Kulová plocha