Vzájemná poloha obecných přímek


Video řešené příklady

Tvorba obecné rovnice

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 3 min

Napište obecnou rovnici přímky \(p\), která kolmá na přímku \(AB\) a prochází bodem \(C\):

\(A=[2;-1]\\ B=[0;5]\\ C=[7;3]\)


Vzájemná poloha soustavou

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 4 min

Pomocí soustavy rovnic určete vzájemnou polohu přímek \(p\) a \(q\):

a) \(p: 2x-6y+18=0\\ q:-3x+9y-27=0\)

b) \(p: 2x-3y-7=0\\ q: -6x+9y+1=0\)

c) \(p: x-3y+8=0\\ q: 2x-y+1=0\)


Tvorba obecné rovnice

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 4 min

Napište obecnou rovnici přímky \(p\), která je rovnoběžná s přímkou \(q\) a prochází bodem \(A\):

\(A=[2;-5]\\ q:2x-7y=0\)


Všechny příklady (4)

Testy splněno na -%

Vzájemná poloha obecných přímek

splněno - %

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 2 min

  • Definice -%
  • Definice -%


Podrobnosti o látce

Celkové hodnocení (3 hodnotící)

100%

Tvé hodnocení (nehodnoceno)

Pro hodnocení musíte být přihlášen(a)


Autor videa
avatar
Dominik Chládek


Obtížnost: SŠ