Směrnicový a úsekový tvar přímky


Řešené příklady

Směrnicový tvar přímky

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 4 min

Vypočítejte směrnicový tvar přímky a úhel, který tato přímka svírá s osou x, pokud víte, že přímka prochází body:

\(A=[1;3]\)\(B=[-1;5]\)


Přímka a úhel s osou x

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 2 min

V obecné rovnici přímky \(ax+3y-1=0\) určete hodnotu parametru \(a \in \mathbb{R}\) tak, aby svírala s osou x úhel \(135^\circ\).


Testy splněno na -%

Směrnicový a úsekový tvar přímky

splněno - %

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 4 min

  • Směrnicový tvar -%
  • Úsekový tvar -%
  • Definice -%
  • Definice -%


Podrobnosti o látce

Celkové hodnocení (22 hodnotící)

98%

Tvé hodnocení (nehodnoceno)

Pro hodnocení musíte být přihlášen(a)


Autor videa
avatar
Dominik Chládek


Obtížnost: SŠ