Množiny
-%

Množiny

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (40)

Zdarma: 24 videí 4 hodin 0 minut 0 článků 0 interakce

Premium: 65 video příkladů
5 hodin 50 minut 40 testů

Pro budoucí matematické úvahy budeme potřebovat struktury, ze kterých budeme čerpat například objekty (například čísla) určitého typu nebo s jejich pomocí vyjádříme řešení nějaké rovnice nebo nerovnice. Touto strukturou budou právě množiny. Kromě operací a vztahů mezi nimi si zmíníme i množiny, které budou mít díky svému specifičtějšímu obsahu (kartézský součin) geometrickou interpretaci. Dále přejdem k zobrazením množin, což bude výborný základ pro zavedení pojmu funkce v pozdější kapitole. Nakonec si povíme i něco o náročnějším vysokoškolském tématu - o spočetných a nespočetných množinách, které nám (k velkému překvapení) ukážou, že máme různé velikost někonečna.


Předpoklady z jiných témat

Úvod a grafické zobrazení

Množinové vztahy

Operace s množinami

Kartézský součin množin

Zobrazení množin

Mohutnost nekonečných množin