Množiny
-%

Množiny

Zdarma: 24 úvodních videí 4 hodin 0 minut

Premium: 64 video příkladů
5 hodin 46 minut 40 testů

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (40)

Pro budoucí matematické úvahy budeme potřebovat struktury, ze kterých budeme čerpat například objekty (například čísla) určitého typu nebo s jejich pomocí vyjádříme řešení nějaké rovnice nebo nerovnice. Touto strukturou budou právě množiny. Kromě operací a vztahů mezi nimi si zmíníme i množiny, které budou mít díky svému specifičtějšímu obsahu (kartézský součin) geometrickou interpretaci. Dále přejdem k zobrazením množin, což bude výborný základ pro zavedení pojmu funkce v pozdější kapitole. Nakonec si povíme i něco o náročnějším vysokoškolském tématu - o spočetných a nespočetných množinách, které nám (k velkému překvapení) ukážou, že máme různé velikost někonečna.


Předpoklady z jiných témat

Úvod a grafické zobrazení

Množinové vztahy

Operace s množinami

Kartézský součin množin

Zobrazení množin

Mohutnost nekonečných množin