Kombinatorika
-%

Kombinatorika

Zdarma: 16 úvodních videí 3 hodin 51 minut

Premium: 8 video příkladů
0 hodin 43 minut 20 testů

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (20)

V tomto tématu budeme zjišťovat počty realizací nějakého jevu - typická otázka tohoto tématu bude "Kolik způsoby....?". Začneme představením základním, ale stěžejních pravidel - součinu a součtu. Pak si představíme 6 konceptů jak v kombinatorice přistupujeme - jsou to variace, kombinace a permutace, jak s opakováním, tak i bez opakování. Ukážeme si, jak podobné koncepty využít v praktických úlohách a nakonec si ukážeme jak rychleji umocňovat dvoujčlen pomocí Binomické věty.


Předpoklady z jiných témat

Úvod a základní pravidla

Variace, permutace a kombinace bez opakování

Variace, permutace a kombinace s opakováním

Zobecnění a Binomická věta