Diferenciální rovnice
-%

Diferenciální rovnice

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (37)

Zdarma: 34 videí 6 hodin 56 minut 0 článků 0 interakce

Premium: 35 video příkladů
4 hodin 12 minut 37 testů

V tomto tématu probereme diferenciální rovnice (zkráceně "DR"), což jsou rovnice, které obsahují jako neznámou funkce, respektive hlavně jejich derivaci. Začneme úplnými základy, kdy si představíme nejjednodušší (nám známé) diferenciální rovnice, které řešíme pomocí klasické integrace, která bude pro řešení všech rovnic naprostým základem. Poté přejdeme ke složitějším diferenciálním rovnicím, například se separovanými proměnnými, u kterých budeme před integrací muset rovinice ještě upravovat. Pak si ukážeme jak využít susbtituci při řešení rovin a jaké dvě metody pomáhají vyřešit lineární diferenciální rovnice (integrační faktor a metoda variace konstant). Na si probereme diferenciální rovnice vyšších řádů, kde bude vystupovat více neznámých s většími řády derivací.


Předpoklady z jiných témat

Úvod do diferenciálních rovnice

DR rozřešené vzhledem k derivaci

Substituce a grafický význam

Lineární diferenciální rovnice

DR nerozřešené vzhledem k derivaci a ostatní

DR vyšších řádů

Speciální typ a vyšší řády