Diferenciální rovnice
-%

Diferenciální rovnice

Zdarma: 34 úvodních videí 6 hodin 56 minut

Premium: 12 video příkladů
1 hodin 9 minut 36 testů

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (36)

V tomto tématu probereme diferenciální rovnice (zkráceně "DR"), což jsou rovnice, které obsahují jako neznámou funkce, respektive její derivaci. Začneme úplnými základy, poté přejdeme ke složitějším diferenciálním rovnicím a nakonec si probereme diferenciální rovnice vyšších řádů.


Předpoklady z jiných témat

Úvod do diferenciálních rovnice

DR rozřešené vzhledem k derivaci

Substituce a grafický význam

Lineární diferenciální rovnice

DR nerozřešené vzhledem k derivaci a ostatní

DR vyšších řádů

Speciální typ a vyšší řády