Rovnice
-%

Rovnice

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (47)

Zdarma: 41 videí 8 hodin 58 minut 0 článků 0 interakce

Premium: 60 video příkladů
5 hodin 46 minut 47 testů

Jedná se o typického zástupce v matematice. V této sekci se nejdříve seznámíme se základními rovnicemi - projdeme si ekvivalentní úpravy rovnic, t.j. úpravy, které nemění řešení rovnice, pak nahlédneme na spojitost mezi rovnicemi a funkcemi (grafické řešení) a také na rovnice, jejichž konkrétní řešení závisí na volbě parametru. Mnohem víc se však budeme věnovat konkrétním typům rovnic, a to polynomiální, iracionální, exponenciální, logaritmické. Nakonec se taky podíváme na soustavy rovnic a jejich aplikace ve slovních úlohách.


Předpoklady z jiných témat

Základy o rovnicích

Doplňující informace

Lineární rovnice

Kvadratické rovnice

Rovnice v součinovém a podílovém tvaru

Rovnice vyšších mocnin

Iracionální rovnice

Exponenciální a logaritmické rovnice

Soustavy lineárních rovnice