Relace, uspořádání a ekvivalence
-%

Relace, uspořádání a ekvivalence

Zdarma: 7 úvodních videí 1 hodin 25 minut

Premium: 0 video příkladů
0 hodin 0 minut 4 testů

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (4)

Na počátku tohoto tématu začneme s pojmem (binární) relace mezi množinami a poté se zaměříme na jejich skládání, inverzi a množinové operace. Následně se zaměříme na relaci na množině a vlastnosti takových relaci, mezi které patří reflexivní, symetrická, antisymetrická a tranzitivní relace. Poté se podíváme na ekvivalenci a uspořádání na nějaké množině a nakonec na něco málo z teorie grafů.


Předpoklady z jiných témat

Základy o relaci

Doplnění pro relace