Matice, determinanty a soustavy rovnic
-%

Matice, determinanty a soustavy rovnic

Zdarma: 30 úvodních videí 7 hodin 4 minut

Premium: 8 video příkladů
1 hodin 0 minut 34 testů

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (34)

V tomto tématu si probereme matice. Půjde o základní operace s maticemi, doplňující informace o nich a poté si ukážeme využití matic při řešení soustav lineárních rovnic. Poté budeme pokračovat výpočtem inverzní matice a závěrem si řekneme něco o determinantech.


Předpoklady z jiných témat

Matice a základní operace

Typy matic

Stupňovitý tvar a hodnost

Soustavy lineárních rovnic

Redukovaný stupňovitý tvar a inverze

Determinant

Využití determinantu