Matice, determinanty a soustavy rovnic
-%

Matice, determinanty a soustavy rovnic

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (36)

Zdarma: 31 videí 7 hodin 18 minut 2 článků 0 interakce

Premium: 36 video příkladů
3 hodin 59 minut 36 testů

V tomto tématu si probereme matice. Půjde nejprve o základní operace s maticemi, jako je sčítání, násobení číslem a poté násobení matic, které sice bude na první pohled působit velmi složitě, ovšem skutečný smysl takto nezvykle definováného součinu pochopíme až lineární algebře - konkrétně u skládání zobrazení. Poté si ukážeme využití matic při řešení soustav lineárních rovnic, které dělíme na homogenní a nehomogenní. Zjistíme, že s využitím matic a jejich převodem pomocí ekvivalentních úprav na stupňovitý (schodovitý) tvar dostáváme mnohem rychlejší způsob výpočtu, než je středoškolská sčítací či dosazovací metoda. Poté budeme pokračovat výpočtem inverzní matice a závěrem si řekneme něco o determinantech různých řádů a jejich výpočtu.


Předpoklady z jiných témat

Matice a základní operace

Typy matic

Stupňovitý tvar a hodnost

Soustavy lineárních rovnic

Redukovaný stupňovitý tvar a inverze

Determinant

Využití determinantu