Matice, determinanty a soustavy rovnic
-%

Matice, determinanty a soustavy rovnic

Zdarma: 30 úvodních videí 7 hodin 4 minut

Premium: 8 video příkladů
1 hodin 0 minut 34 testů

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (34)

V tomto tématu si probereme matice. Půjde nejprve o základní operace s maticemi, jako je sčítání, násobení číslem a poté násobení matic, které sice bude na první pohled působit velmi složitě, ovšem skutečný smysl takto nezvykle definováného součinu pochopíme až lineární algebře - konkrétně u skládání zobrazení. Poté si ukážeme využití matic při řešení soustav lineárních rovnic, které dělíme na homogenní a nehomogenní. Zjistíme, že s využitím matic a jejich převodem pomocí ekvivalentních úprav na stupňovitý (schodovitý) tvar dostáváme mnohem rychlejší způsob výpočtu, než je středoškolská sčítací či dosazovací metoda. Poté budeme pokračovat výpočtem inverzní matice a závěrem si řekneme něco o determinantech různých řádů a jejich výpočtu.


Předpoklady z jiných témat

Matice a základní operace

Typy matic

Stupňovitý tvar a hodnost

Soustavy lineárních rovnic

Redukovaný stupňovitý tvar a inverze

Determinant

Využití determinantu