Výrazy
-%

Výrazy

Zdarma: 23 úvodních videí 5 hodin 28 minut

Premium: 70 video příkladů
7 hodin 4 minut 38 testů

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (38)

Mnohočleny, nebo také jinak polynomy, nás budou provázet celým studiem. V této kapitole se s nimi seznámíme podrobněji – naučíme se jejich sčítání, odčítání, násobení či dělení. Také si řekneme o rozkladu na součin – o metodě, která nám pomůže jak se zjednodušováním složitějších výrazů, tak i později s rychlejším řešením některých rovnic. Poté přejdeme ke zjednodušováním lomených výrazů, což je disciplína, která nám pomůže spojit všechny naučené operace a úpravy dohromady. Vše zakončíme vysokoškolskou látkou - rozkladem na parciální zlomky, který nám velmi poůže s řešením některých složitějších integrálů.


Předpoklady z jiných témat

Úvod do mnohočlenů (polynomů)

Operace s mnohočleny

Rozklad mnohočlenů na součin

Doplnění na druhou mocninu a polynomy více proměnných

Lomené výrazy

Rozklad na parciální zlomky