Matematika Příklady od Vás: Matematika


Vložit nový příklad

pen

V této sekci můžete vložit libovolný příklad, se kterým si nevíte rady. Tím zároveň založíte vlákno diskuse, kde se bude příklad řešit. Až se příklady vyřeší, zaškrtněte, prosím, kolonku vyřešeno.


Měřítko

Ctibor na mapě s měřítkem 1 : 50 000 vyznačil čtvercový pozemek a vypočítal si,

že jeho strana ve skutečnosti odpovídá 1 km. Mapu zmenšil na kopírce tak, že vyznačený

čtverec měl obsah o 1,44 cm2 menší než původně.

Jaké bylo měřítko takto zmenšené mapy?

Vložil: Anna , 06. 11. 2022 - 13:30 Řešení / Diskuze (0)


Čísla

Pro posloupnost čísel začínající

1, 3, 4, 7, 11, 18, . . .

platí, že každé číslo počínaje třetím je součtem předchozích dvou.

Kterou číslicí končí 2023. číslo v této posloupnosti?

Vložil: Anna , 06. 11. 2022 - 13:29 Řešení / Diskuze (0)


Čísla

Jsou dána tři navzájem různá čísla. Průměr průměru dvou menších čísel a průměru

dvou větších čísel je roven průměru všech tří čísel. Průměr nejmenšího a největšího čísla

je 2022.

Určete součet tří daných čísel.

Vložil: Anna , 06. 11. 2022 - 13:28 Řešení / Diskuze (1)


Obsah čtyřúhelníku

Čtyřúhelník ABCD je kosočtvercem se stranou délky 6 cm a výškou 4 cm. Bod E je
středem strany AD, bod G je středem strany BC, bod F je průsečíkem úseček AG a BE,
bod H je průsečíkem úseček CE a DG.
Určete obsah čtyřúhelníku EF GH.

Vložil: Anna , 06. 11. 2022 - 13:26 Řešení / Diskuze (1)


Čísla

Petra měla napsána přirozená čísla od 1 do 9. Dvě z těchto čísel se četla smazala a výsledný součet napsala místo smazaných sčítanců měla tak napsáno osm čísel která se jí podařilo rozdělit do dvou skupin se stejným součinem určete jaký největší mohl být tento součin

Vložil: Martin Pecinka , 13. 10. 2022 - 17:05 Řešení / Diskuze (0)


Průměr

Jsou dána tři navzajem různá čísla.Průměr průměru dvou menších čísel a průměru dvou větších čísel je roven průměru všech tří čísel. Průměr nejmenšího a největšího čísla je 2022. Určete součet z daných čísel.

Vložil: Martin Pecinka , 13. 10. 2022 - 17:00 Řešení / Diskuze (5)


Posloupnost

Pro posloupnost čísel začínající 1, 3, 4, 7, 11, 18... platí že každé číslo počíná je třetím je součtem předchozích dvou. Kterou číslici končí 2023.cislo v této posloupnosti?

Vložil: Martin Pecinka , 13. 10. 2022 - 16:54 Řešení / Diskuze (0)


Globální extrémy

Dobrý den vůbec si nevím rady. Děkuji

Vložil: Jakub Smola , 19. 05. 2022 - 16:26 Řešení / Diskuze (1)


Výpočet monotonie posloupnosti

Dobrý den.

Potřebovala bych poradit, jak postupovat při výpočtu tohoto příkladu, kdy se má zjisit, jestli je posloupnost rostoucí nebo klesající a o jaký druh se jedná, tzn. progresivní nebo degresivní. 

\(a_n = {45*3^n + (-2)^n \over 4^n}\)

Vložil: Zuzana , 24. 04. 2022 - 11:17 Řešení / Diskuze (0)


Pravděpodobnost

Dobrý den, nevím si rady s příkladem. 

Z karetní hry o 32 kartách (8 karet z každé barvy) vytáhneme postupně dvě karty.

a) jaká je pravděpodobnost, že druhá karta bude král?

b) jaká je pravděpodobnost, že vytáhneme dva krále?

c) jako druhou kartu jsme vytáhli krále. Jaká je pravděpodobnost, že král byl vytažen i jako první karta?

Vložil: Helena Kalvodová , 20. 04. 2022 - 21:05 Řešení / Diskuze (1)