Matematika Příklady od Vás: Průměr


avatar

Martin Pecinka
13. 10. 2022 - 17:00

Jsou dána tři navzajem různá čísla.Průměr průměru dvou menších čísel a průměru dvou větších čísel je roven průměru všech tří čísel. Průměr nejmenšího a největšího čísla je 2022. Určete součet z daných čísel.

Zpět na příklady

Dominik Chládek

Dominik Chládek
14. 10. 2022 - 14:49

Mějme \(x < y < z\), pak platí:

\(\dfrac{\dfrac{x+y}{2}+\dfrac{y+z}{2}}2=\dfrac{x+y+z}{3}\\ \dfrac{x+z}{2}=2022\)

a zajímá vás \(x+y+z\) :)avatar

Isabela Mráziková
19. 11. 2022 - 21:18

Jenom poprosím,jak by jste to vy počítal?avatar

Isabela Mráziková
19. 11. 2022 - 21:18

Jenom poprosím,jak by jste to vy počítal?Dominik Chládek

Dominik Chládek
02. 11. 2022 - 22:07

To jsou tři neznámé hodnoty o kterých se hovoří v zadání :)avatar

Martin Bursík
02. 11. 2022 - 06:22

Co je to x+y+z prosím. 


Přihlásit se pro komentář