Matematika Příklady od Vás: Matematika


Vložit nový příklad

pen

V této sekci můžete vložit libovolný příklad, se kterým si nevíte rady. Tím zároveň založíte vlákno diskuse, kde se bude příklad řešit. Až se příklady vyřeší, zaškrtněte, prosím, kolonku vyřešeno.


Matematika

už jsem tu znova

 1)V trojúhelníku ABC platí : a = 6   c = 5   výška strany  b  = 3   Vypočítejte stranu b!

a pak mám ještě vypočítat plošný útvar přičemž r = 5

poslal bych sem i obrázek bohužel je to ve formátu pdf

ale mám vypočítat vyšafrovanou část což jsou obě horní strany a dolní a prostředek je volný a je tam S

 

Vložil: Daniel Mališ , 06. 04. 2020 - 12:30 Řešení / Diskuze (0)


Stejnoměrná konvergence (funkční posloupnost)

Zdravím,

vzhledem k situaci, jaká nastala jsem dostala k procvičení domácí úlohy a nevím si tak nějak celkově se stejnoměrnou konvergencí. Mám ji řešit pomocí lim sup pravidla   ->    ( \(lim(sup |fn(x) - f(x)|) =0 \)   <=>  fn(x) stejnoměrne konverguje k f(x). Kde n->oo a x je z M1 a x je z M2

1) Mám rozhodnout, zda platí:

     arccotg (x-n) stejnoměrně konverguje k  π  na M1 = (0,1) a M2 = (1,oo)

 

Vložil: Svatuška , 06. 04. 2020 - 10:23 Řešení / Diskuze (0)


Kombinatorika - úloha

Dobrý den, vůbec si nevím rady s tímto příkladem, budu vděčná za postup.

 

Stejně velké utěrky čtvercového tvaru pokrývají obdélník ABCD, aniž se navzájem překrývají. Pověsí-li se jedna těsně vedle druhé na šňůru, je potřebná délka šňůry rovna obvodu trojúhelníka ABC. Kolik je utěrek?

Vložil: Soňa , 04. 04. 2020 - 20:31 Řešení / Diskuze (1)


Matematika

tak jsem zase tu nevím si s tím rady

 Úkolem je vypočítat soustavu ve zlomku. Musíš nejprve odstranit jmenovatele zlomku a pak to je normální soustava, kterou umíš počítat. Nesmíš zapomenout na druhou neznámou y/3 + z/4 = 1
2y - z = 0

děkuji za Pomoc

Vložil: Daniel Mališ , 03. 04. 2020 - 13:47 Řešení / Diskuze (1)


ocelová kulička

Vypočítej hmotnost ocelové kuličky ,,jejiž průměr je 2cm. Hustota oceli je ?=7,8?? ????3.   /Výpočty zaokrouhlujeme na jedno desetinné místo./

Vložil: Sára adámková , 02. 04. 2020 - 18:52 Řešení / Diskuze (1)


Analytická geometrie

Dobrý den,

potřebovala bych pomoci s těmito příklady. 

1. Dokažte, že trojúhelník KLM, K=[4,3],L=[12,9],M=[1,7] je pravoúhlý a určete jeho přeponu (důkaz zapište!). Vypočtěte úhel při vrcholu M

2. Vypočtěte průsečík a úhel přímek p: 2x – 3y + 4 = 0, q: 3x + 4y – 11 = 0

3. Napište rovnici přímky q, která prochází středem úsečky AB, kde A=[0,1], B=[-4,1] a je rovnoběžná s přímkou p: 2x+y-3=0

4. Určete vzájemnou polohu přímek p: x+2y-3 = 0, q: x = 7 - 2t, y = -1 + t. Vypočtěte jejich úhel nebo vzdálenost.

Děkuji

Vložil: Veronika Pospíšilová , 01. 04. 2020 - 17:24 Řešení / Diskuze (1)


Poissonov integral

Zdravim, toto mam dnes odovzdat a ostali mi posledne 2 priklady, tak ze ci nahodou si nenajdete cas :D

Vložil: Matej , 29. 03. 2020 - 21:44 Řešení / Diskuze (1)


Odchylky

Dobrý den,

opět si nevím rady s přikladem (tentokrát na odchylky). ☺️ Prosím i postup

Urči odchylku přímky AB od roviny KLM, A[1,0,7], B[3,-3,6], K[1,1,-3], L[0,2,2], M[-2,3,9]

Vložil: Martin J , 29. 03. 2020 - 14:59 Řešení / Diskuze (1)


Kuželosečky

Dobrý den,

potřebovala bych postup k těmto příkladům, které nám dali ve škole za úkol. Danou látku jsme bohužel neprobírali.

Děkuji!!

Vložil: Anna Heringová , 25. 03. 2020 - 22:22 Řešení / Diskuze (1)


Pravděpodobnost Bayesova věta

Dobrý den, měla bych tento příklad ale prozatím si  moc nevím rady.

Filtr nevyžádané pošty obsahuje databázi frází, které se ve spamu vyskytují s vysokou četností. Každý příchozí email je filtrem označen jako spam právě tehdy, když obsahuje frázi z databáze. Testy bylo zjištěno, že pokud je daný email spam, pak s pravděpodobností 0.8 obsahuje nějakoufrázi z databáze. V případě, že se nejedná o spam, je v těle emailu nějaká fráze z databáze s pravděpodobností 0.05. Dále je známo, že 70% emailů, které přichází na server, tvoří spam.

a) Jaká je pravděpodobnost, že příchozí email bude označen jako spam?

b) Jaká je pravděpodobnost, že příchozí email je spam, byl-li označen jako spam?

c) Jaká je pravděpodobnost, že příchozí email je filtrem správně identifikován (spam je označen jako spam, běžný email není označen jako spam)?

Vložil: janulka , 24. 03. 2020 - 22:58 Řešení / Diskuze (0)