Matematika Příklady od Vás: Matematika


Vložit nový příklad

pen

V této sekci můžete vložit libovolný příklad, se kterým si nevíte rady. Tím zároveň založíte vlákno diskuse, kde se bude příklad řešit. Až se příklady vyřeší, zaškrtněte, prosím, kolonku vyřešeno.


Čísla

Petra měla napsána přirozená čísla od 1 do 9. Dvě z těchto čísel se četla smazala a výsledný součet napsala místo smazaných sčítanců měla tak napsáno osm čísel která se jí podařilo rozdělit do dvou skupin se stejným součinem určete jaký největší mohl být tento součin

Vložil: Martin Pecinka , 13. 10. 2022 - 17:05 Řešení / Diskuze (0)


Průměr

Jsou dána tři navzajem různá čísla.Průměr průměru dvou menších čísel a průměru dvou větších čísel je roven průměru všech tří čísel. Průměr nejmenšího a největšího čísla je 2022. Určete součet z daných čísel.

Vložil: Martin Pecinka , 13. 10. 2022 - 17:00 Řešení / Diskuze (5)


Posloupnost

Pro posloupnost čísel začínající 1, 3, 4, 7, 11, 18... platí že každé číslo počíná je třetím je součtem předchozích dvou. Kterou číslici končí 2023.cislo v této posloupnosti?

Vložil: Martin Pecinka , 13. 10. 2022 - 16:54 Řešení / Diskuze (0)


Globální extrémy

Dobrý den vůbec si nevím rady. Děkuji

Vložil: Jakub Smola , 19. 05. 2022 - 16:26 Řešení / Diskuze (1)


Výpočet monotonie posloupnosti

Dobrý den.

Potřebovala bych poradit, jak postupovat při výpočtu tohoto příkladu, kdy se má zjisit, jestli je posloupnost rostoucí nebo klesající a o jaký druh se jedná, tzn. progresivní nebo degresivní. 

\(a_n = {45*3^n + (-2)^n \over 4^n}\)

Vložil: Zuzana , 24. 04. 2022 - 11:17 Řešení / Diskuze (0)


Pravděpodobnost

Dobrý den, nevím si rady s příkladem. 

Z karetní hry o 32 kartách (8 karet z každé barvy) vytáhneme postupně dvě karty.

a) jaká je pravděpodobnost, že druhá karta bude král?

b) jaká je pravděpodobnost, že vytáhneme dva krále?

c) jako druhou kartu jsme vytáhli krále. Jaká je pravděpodobnost, že král byl vytažen i jako první karta?

Vložil: Helena Kalvodová , 20. 04. 2022 - 21:05 Řešení / Diskuze (1)


Matematika Rovnice goniometrie

Dobrý den,

poprosím o pomoc s výpočtem příkladu sinx - sin2x - sin3x = 0 Jedná se o příklad z učebnice Matematika v kostce pro střední školy a nemohu s ním pohnout. Moc děkuji Dominika

Vložil: Dominika Sil , 06. 04. 2022 - 20:38 Řešení / Diskuze (2)


úloha na vektory pro prváky

Zdravím,

Můžete mi prosím pomoci vyřešit tuto úlohu vysvětlit postup ?

Mám najít řešení : p x ( p+ q + r )

Děkuju

Rosta

Vložil: Rosta , 05. 02. 2022 - 20:08 Řešení / Diskuze (0)


Derivace

Dobrý den,

mám takový problém. Mám vypočítat toto zadání, ale nějak se mi ho nedaří správně vypočíst: "Proud, který protéká indukční cívkou, je popsán funkcí i danou předpisem i(t) = 15 sin^5*3t. Přitom proud i je v ampérech a čas t v sekundách. Vypočtěte indukovanou elektromotorickou sílu e(i) = -Li'(t) v čase 2π/9 s, je-li L = 0,03 H." Výsledek má být 1.9V, ale jak tak počítám, tak se nedokážu dostat ke správnému výsledku respektive nevím, kde je chyba, a nebo zda je postup správný. Níže můj postup. 

y=15 sin^5*3t       určil jsem si, že  i=(A)=y,   t=(s)=x

 

y=15 sin^5*3x

y'=75 sin^4*3x*cos 3x*3

y'=225 sin^4*3x*cos 3x             z toho zjištěno přes tabulky, že i=4.01x10^-4

i=4.01*10^-4= 0,0004 A

U=L*I=0,03*0,0004= 1,203x10^-5 V= 0,00001203 V

Za každou radu či postup budu rád.

Vložil: Richard , 05. 02. 2022 - 18:36 Řešení / Diskuze (0)


lineární lomená funkce

y=(3x+12):(x-2)

určit graf, D(f), H(f)

děkuji

Vložil: Josef Štefka , 31. 01. 2022 - 15:56 Řešení / Diskuze (0)