Matematika Příklady od Vás: Matematika


Vložit nový příklad

pen

V této sekci můžete vložit libovolný příklad, se kterým si nevíte rady. Tím zároveň založíte vlákno diskuse, kde se bude příklad řešit. Až se příklady vyřeší, zaškrtněte, prosím, kolonku vyřešeno.


Konstrukce trojúhelníku - úhel alfa, těžnice a, poloměr kružnice vepsané

Zdravím,

Dostal jsem za úkol sestrojit trojúhelník z úhlu alfa, těžnice a, poloměru kružnice vepsané. Konstrukce bych měl udělat tři (vždy bude jedna začínat jednou tou zadanou hodnotou), ale už u první jsem se zasekl. Začal jsem alfou, ze které jsem si udělal osu úhlu a ještě za pomocí ekvidistanty jsem sestrojil tu kružnici vepsanou. Problém ale nastává teď, protože jsem nenašel mezi tím co znám a těžnicí a žádné vztahy, abych ho mohl sestrojit. Nevíte co s tím?

Předem děkuji za jakoukoliv pomoc

Vložil: Vojtěch Šebek , 01. 06. 2023 - 13:01 Řešení / Diskuze (0)


Funkce dvou proměnných

Prosím o řešení tohoto příkladu :

zadání : Určete definiční obor funkce (načrtněte)

Vložil: Kateřina , 30. 05. 2023 - 12:05 Řešení / Diskuze (0)


Pravděpodobnost

Dobrý den, hráli jsme deskovou hru Z pohádky do pohádky, která celá funguje na principu kostek. Je to takové upgradované člověče nezlob se. 

Stalo, že jeden z hráčů stoupl na pole, které ho vždy vrátilo o několik polí zpět (odhadem asi o 30). Po několika hodech na toto pole vstoupil znovu. Celkem se to opakovalo 5x. Zajímalo nás jaká je pravděpodobnost že se toto stane.

Vložil: Daniela Vopalecká , 25. 04. 2023 - 22:06 Řešení / Diskuze (2)


Výpočet neznámé

Výměra dvou sousedních parcel je 964m2. Výměra druhé parcely je o 77m2 menší,než dvojnásobek výměry první parcely. Určete výměry obou parcel.

Vložil: Marcela Vojákova , 20. 03. 2023 - 17:38 Řešení / Diskuze (2)


Stacionární body, minimum x maximum

f(x) = x (x – 5)³

Vložil: LP302703 , 22. 12. 2022 - 07:52 Řešení / Diskuze (3)


Maticová rovnice

Maticová rovnice

Vložil: Natálie Kalášková , 21. 12. 2022 - 11:26 Řešení / Diskuze (0)


vypočtěte limitu ( bez použití l´Hospitalova pravidla)

Vložil: Lenka Slavíčková , 15. 11. 2022 - 22:31 Řešení / Diskuze (2)


Strany geometrických tvarů

Je dán obdélník ABCD a body E, F tak, že trojúhelníky BEC a CF D jsou rovnostranné a každý z nich má s pravoúhelníkem ABCD společnou pouze stranu.

Zdůvodněte, že také trojúhelník AEF je rovnostranný.

Vložil: Anna , 06. 11. 2022 - 13:33 Řešení / Diskuze (1)


Čísla

Petra měla napsána přirozená čísla od 1 do 9. Dvě z těchto čísel sečetla, smazala

a výsledný součet napsala místo smazaných sčítanců. Měla tak napsáno osm čísel, která se

jí podařilo rozdělit do dvou skupin se stejným součinem.

Určete jaký největší mohl být tento součin.

Vložil: Anna , 06. 11. 2022 - 13:31 Řešení / Diskuze (2)


Měřítko

Ctibor na mapě s měřítkem 1 : 50 000 vyznačil čtvercový pozemek a vypočítal si,

že jeho strana ve skutečnosti odpovídá 1 km. Mapu zmenšil na kopírce tak, že vyznačený

čtverec měl obsah o 1,44 cm2 menší než původně.

Jaké bylo měřítko takto zmenšené mapy?

Vložil: Anna , 06. 11. 2022 - 13:30 Řešení / Diskuze (1)