Matematika Příklady od Vás: Měřítko


avatar

Anna
06. 11. 2022 - 13:30

Ctibor na mapě s měřítkem 1 : 50 000 vyznačil čtvercový pozemek a vypočítal si,

že jeho strana ve skutečnosti odpovídá 1 km. Mapu zmenšil na kopírce tak, že vyznačený

čtverec měl obsah o 1,44 cm2 menší než původně.

Jaké bylo měřítko takto zmenšené mapy?

Zpět na příklady

Branko Milošovič

Branko Milošovič
17. 01. 2024 - 14:58

Troška teorie:
1 : 10 000 => centimetr na mapě odpovídá 10 000 cm = 100 m ve skutečnosti.
1 : 50 000 => centimetr na mapě odpovídá 50 000 cm = 500 m ve skutečnosti (tj. polovina 1 km). 

-----------------------------
... při 1 : 50 000 byla tedy strana pozemku dlouhá 2 cm (1 km => 1000 m / 500 m = 2)

obsah čtverce = strana * strana 
(ve školách se většinou vynucuje vzoreček S = a . a nebo S = a ^2)
S = 2 cm * 2 cm = 4 cm2 (obsah při straně 2 cm)

teď zkusíme zjistit zmenšení:
4 cm2 - 1,44 cm2 = 2,56 cm2             ... zmenšení o 1,44 cm2 (původní obsah - zmenšení = obsah čtverce po zmenšení)
2,56 ^1/2 cm2 (odmocníme číslo 2,56, protože potřebujeme 2 stejná čísla) = 1,6 cm strana po změnšení
(S = a * a nebo-li ObsahČtverce = strana * strana ... obě jsou stejné)

... známe tedy:
strana 2    cm (pro měřítko 1:50 000) ... nezmenšená
strana 1,6 cm (pro měřítko 1: neznámé) ... zmenšená Pozn. k zamyšlení: bude měřítko při zmenšení menší/větší než 50 000?

ÚMĚRNOST - ! POZOR nepřímá úměra !
2,0 ... 50 000
1,6 ... ?
---------------
1,6   50 000
--- = ------
2,0     ?

     50 000 * 2,0
? =  ------------
          1,6

? = 62 500 (poznámka: ... kdybych zvolil přímou, vyšlo by mi měřítko 1:40 000, což je logicky zvětšení, ne zmenšení)

Měřítko zmenšené mapy bylo 1:62 500. 

zkouška: 
1:62500 => 62500 cm = 625 m

625 m reálně / 1 cm mapy
měřítko mapy * délka strany pozemku na mapě = 1 km
625 * 1,6 = 1 000 m (nebo-li 1 km)


Přihlásit se pro komentář