Matematika Příklady od Vás: Strany geometrických tvarů


avatar

Anna
06. 11. 2022 - 13:33

Je dán obdélník ABCD a body E, F tak, že trojúhelníky BEC a CF D jsou rovnostranné a každý z nich má s pravoúhelníkem ABCD společnou pouze stranu.

Zdůvodněte, že také trojúhelník AEF je rovnostranný.

Zpět na příklady

avatar

3 = π = e
16. 06. 2023 - 23:49

Přes Pythagorovu větu můžete spočítat souřadnice bodů E a F, pak už snadno dopočítáte úhly


Přihlásit se pro komentář