Matematika Příklady od Vás: Čísla


avatar

Anna
06. 11. 2022 - 13:28

Jsou dána tři navzájem různá čísla. Průměr průměru dvou menších čísel a průměru

dvou větších čísel je roven průměru všech tří čísel. Průměr nejmenšího a největšího čísla

je 2022.

Určete součet tří daných čísel.

Zpět na příklady

avatar

Milan Kochaník
26. 01. 2023 - 22:25

Viz níže:

foto


upraveno: 26. 01. 2023 - 22:25

Přihlásit se pro komentář