Matematika Příklady od Vás: Obsah čtyřúhelníku


avatar

Anna
06. 11. 2022 - 13:26

Čtyřúhelník ABCD je kosočtvercem se stranou délky 6 cm a výškou 4 cm. Bod E je
středem strany AD, bod G je středem strany BC, bod F je průsečíkem úseček AG a BE,
bod H je průsečíkem úseček CE a DG.
Určete obsah čtyřúhelníku EF GH.

Zpět na příklady

avatar

Milan Kochaník
05. 02. 2023 - 22:51

Plocha obrazce činí 6, jelikož to je 2* plocha P(ABF), stačí spočítat délky stran, úhly, ale vše vyjádřit pouze algebraicky, čili nepočítat argumenty a pak při dosazení pro výpočet výšky ABF se složité výrazy zruší a vyjde výška 1. Pak plocha trojúhelníku = 6*1/2=3.

foto


Přihlásit se pro komentář