Matematika Příklady od Vás: Obsah čtyřúhelníku


avatar

Anna
06. 11. 2022 - 13:26

Čtyřúhelník ABCD je kosočtvercem se stranou délky 6 cm a výškou 4 cm. Bod E je
středem strany AD, bod G je středem strany BC, bod F je průsečíkem úseček AG a BE,
bod H je průsečíkem úseček CE a DG.
Určete obsah čtyřúhelníku EF GH.

Zpět na příklady

Přihlásit se pro komentář