Organické reakce
-%

Organické reakce

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (19)

Zdarma: 25 videí 4 hodin 25 minut 0 článků 0 interakce

Premium: 43 video příkladů
5 hodin 10 minut 19 testů

Reakce v organické chemii se liší od většiny ostatních reakcí svým na první pohled komplikovaným reakčním mechanismem. V této kapitole se spolu naučíme v těchto mechanismech číst a zároveň je i sestrojovat.


Alkany

Alkeny