Organické reakce
-%

Organické reakce

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (15)

Zdarma: 15 videí 2 hodin 27 minut 0 článků 0 interakce

Premium: 7 video příkladů
0 hodin 53 minut 15 testů

Reakce v organické chemii se liší od většiny ostatních reakcí svým na první pohled komplikovaným reakčním mechanismem. V této kapitole se spolu naučíme v těchto mechanismech číst a zároveň je i sestrojovat.


Alkany

Alkeny