Řešená cvičení

Produkt reakce

Střední škola • 11 min

Co je produktem reakce? Ověřte stručným mechanismem a pojmenujte produkt (vizte obrázek ve videu).

Testy

-%

Hydratace alkenů

Střední škola • 2 min

-%

Produkt hydratace -%

Podrobnosti o látce

Výpisky ke stažení
Poznámky Kyselá hydratace alkenů
Celkové hodnocení

80%1 hodnotících

Tvé hodnocení

Pro hodnocení se musíte přihlásit

Autor videa
avatar

Jan Blahut
Lektor chemie, fyziky, matematiky a českého jazyka.

Klíčová slova

Střední škola

Odhadovaná délka studia

0 h 25 min

Poznámka k videu

Hydratace je jednou z reakcí pro alkeny. Jedná se o adici (A) vody \([H_2O]\) na dvojnou vazbu alkenu. Často se plete s hydrogenací, což je reakce vodíku \([H_2]\)

Reakce probíhá v kyselém prostředí, tedy ve vodném prostředí za přítomnosti kyseliny (např. \(H_2SO_4\), \(HCl\)…). Kyselina ve vodě disociuje a uvolňuje kationt vodíku (\(H^+\)) za vzniku oxoniového kationtu (\(H_3O^+\)), který je důležitý pro mechanismus hydratace alkenu. Je to elektrofil (milující elektrony = nosí kladný náboj). Alken mé vysokou hustotu elektronů v místě výskytu dvojné vazby, tudíž zde bude elektrofil působit odštěpením kationtu vodíku za vzniku stabilnějšího karbokationtu. V případě ethenu karbokationt vzniká stejný na jedné i druhé straně. V jiných příkladech vzniká takový karbokationt, který je stabilizovaný nejvíce \(+I\) (kladnými indukčními efekty) alkylů. Jinými slovy říct, že karbokationt bude vznikat na té straně dvojné vazby, která je více rozvětvená. Reakce se řídí podle Markovnikova pravidla. Toto pravidlo je uvedeno už v minulých lekcích, ale pro připomenutí ji uvedeme. 

„Při elektrofilní adici se kladnější část činidla aduje na uhlík s větším počtem vodíků (tedy na méně rozvětvenou část).“

Při hydrataci dvojné vazby vzniká alkohol. Dle zmíněného pravidla vznikají

Obr. 1: Mechanismus hydratace alkenu.