Organické názvosloví
-%

Organické názvosloví

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (15)

Zdarma: 15 videí 2 hodin 12 minut 0 článků 0 interakce

Premium: 13 video příkladů
1 hodin 21 minut 15 testů

Organické názvosloví, stejně jako názvosloví anorganické, má přesně daná pravidla a předpisy, kterými se řídí. Každý chemik, který tato pravidla ovládá, je schopen sestavit název nebo nakreslit strukturu jakékoliv sloučeniny.


Uhlovodíky

Deriváty uhlovodíku