Organické názvosloví
-%

Organické názvosloví

Zdarma: 15 úvodních videí 2 hodin 12 minut 0 článků

Premium: 13 video příkladů
1 hodin 21 minut 11 testů

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (11)

Organické názvosloví, stejně jako názvosloví anorganické, má přesně daná pravidla a předpisy, kterými se řídí. Každý chemik, který tato pravidla ovládá, je schopen sestavit název nebo nakreslit strukturu jakékoliv sloučeniny.


Uhlovodíky

Deriváty uhlovodíku