Řešené příklady

Nakreslení struktury

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 5 min

Nakreslete strukturu:

a) neopentylalkohol

b) 4-methylpentan-2-ol


Nakreslení struktury

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 5 min

Nakreslete strukturu (vizte obrázky vi videu):


Testy splněno na -%

Alkoholy

splněno - %

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 3 min

  • Název -%
  • Předpona alkoholů -%


Podrobnosti o látce

Celkové hodnocení (2 hodnotící)

100%

Tvé hodnocení (nehodnoceno)

Pro hodnocení musíte být přihlášen(a)


Autor videa
avatar
Jan Blahut


Obtížnost: SŠ


Popis videa

Mezi alkoholy zahrnujeme alifatické alkoholy a aromatické fenoly. Alkoholy jsou organické látky, které obsahují ve své struktuře hydroxylovou hlavní funkční skupinu \(-OH\).


Obrázek 1: Příklady alkoholů.

Alkoholy jsou naší první skupinou obsahující prefix (předponu) a sufix (příponu). Zde se opět odkážeme na tabulku zmiňovanou v úvodu. Alkoholy se vyskytují v dolní části, jak můžete vidět zde:

   Charakteristická skupina                  vzorec                         předpona                           přípona                
Alkoholy \(-OH\) hydroxy - - ol
Thioly \(-SH\) sulfanyl -

- thiol

Aminy \(-NH_2\) amino - - amin
Iminy \(=NH\) imino -

- imin

Hydraziny \(-NHNH_2\) hydrazino - - hydrazin
Ethery \(-OR\) alkoxy -  
Sulfidy \(-SR\) alkysulfanyl -  
Halogensloučeniny \(-X\) halogen -  
Nitrosloučeniny \(-NO_2\) nitro -  

Tabulka 1: Umístění alkoholů v přehledu funkčních skupin.

Pokud se ve struktuře organické látky vyskytuje pouze \(-OH\) skupina nebo \(-OH\) skupina s další skupinou s nižší prioritou, budeme alkohol vyjadřovat pomocí přípony s příslušným lokantem. V případě výskytu jedné skupiny s vyšší názvoslovnou prioritou ve struktuře chemické sloučeniny, \(-OH\) skupinu vyjádříme předponou s lokantem. Jako „méně“ důležitá skupina nemá přímý vliv na výběr základní struktury. Více informací o výběru základního skeletu a číslování naleznete opět v lekci č. 1. Demonstrujme si následující pravidla na příkladech:


Obrázek 2: Příklady tvorby názvů alkoholů (vlevo) a volby základního skeletu (vpravo).

Pojmenovávat jednodušší organické struktury lze pomocí "opisného" tvaru:


Obrázek 3: Ukázka "opisného" názvosloví alkoholů.

Důležitým rozdělení u alkoholů je na primární, sekundární a terciární. Rozlišení se řídí podle uhlíku, kde je \(-OH\) skupina navázána. Primární alkohol vzniká teoretickým odtržením vodíku z primárního uhlíku \(-CH_3\) a navázáním \(-OH\) skupiny. Stejným principem vzniká sekundární a terciární alkohol.


Obrázek 4: Primární, sekundární a terciární alkohol.